Z polskiego na nasze, czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny

nominacja jury
Autor: Barbara Magierowa, Antoni Kroh
Wydawnictwo: Iskry
Data wydania: 2019-05-24
Kategoria: Historia niebanalna
ISBN: 978-83-244-0490-2
Ilość stron: 0

Leksykon mowy potocznej, pisanej i mówionej, dokumentujący dzieje kultury polskiej od zakończenia drugiej wojny światowej do dziś, w układzie chronologicznym. Zbiór wyrażeń, wypowiedzi, komentarzy, frazesów, sloganów, zbitek pojęciowych, epitetów, napisów na murach i transparentach, lapsusów językowych. Zdaniem autorów polszczyzna potoczna to najsumienniejszy obserwator i kronikarz życia zbiorowego. Barbara Magierowa i Antoni Kroh w ciągu trzydziestu kilku lat systematycznie powiększali zbiór, kontynuując pracę Zofii Lechnickiej-Kroh, która prowadziła notatki od pierwszych lat powojennych do śmierci w 1982 roku. Z oczywistych względów prezentujemy jedynie wybór; cała kartoteka zawiera około czternastu milionów znaków drukarskich, co oznacza, że w druku zajęłaby ponad siedem tysięcy stron.

Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7