Najważniejsze terminy

Najlepsze książki historyczne I półrocza 2021:

 

- Do 27 maja 2021 r.: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

 

- 2 - 21 czerwca 2021: głosowanie internautów, wybór nominowanych tytułów,

 

- 22 czerwca 2021: ogłoszenie nominacji internautów i jurorów,  

 

- 22 czerwca - 5 lipca 2021: wybór laureatów - drugi etap głosowania internautów,

 

- 6 lipca 2021: ogłoszenie wyników konkursu. 

 

 

Najlepsze książki historyczne II półrocza 2021:

 

 

- Do  2 grudnia 2021: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

 

- 7 grudnia 2021 - 10 stycznia 2022: głosowanie internautów, wybór nominowanych tytułów,

 

- 11 stycznia 2022: ogłoszenie nominacji internautów i jurorów

 

- 11 - 23 stycznia 2022: wybór laureatów, drugi etap głosowania internautów, 

 

- 25 stycznia 2022: ogłoszenie wyników konkursu.

 

 

Finał Plebiscytu, wybór najlepszych książek 2021 roku:

 

 

- 25 stycznia - 7 lutego 2022: głosowanie internautów, wybór nagrodzonych tytułów,

 

- 8 lutego 2022: ogłoszenie wyników konkursu.