Jak zgłosić książkę?

To proste! Wystarczy:

 

dokonać wyboru spośród pozycji pozostających w ofercie wydawnictwa, mogą to być na przykład:

 

a) publikacje popularnonaukowe,

b) pozycje naukowe,

c) powieści historyczne,

d) książki o historii kierowane do dzieci,

e) albumy historyczne,

f) audiobooki i e-booki o tematyce historycznej,

g) biografie,

h) publikacje nietuzinkowe, w szczególnie interesujący sposób ukazujący

problematykę historyczną,

i) czasopisma historyczne ukazujące się rzadziej niż raz w miesiącu

j) inne pozycje, które osadzone są w realiach historycznych

 

W plebiscycie mogą wziąć udział pozycje wydane od 1 października roku poprzedzającego (dla edycji za I półrocze) i od 1 kwietnia br. (dla edycji za II półrocze) do momentu zakończenia zbierania zgłoszeń w naszym harmonogramie. Organizatorzy mogą dopuścić książki wydane poza tymi ramami terminowymi. 

 

Doboru każdej zgłoszonej publikacji do jednej z trzech plebiscytowych kategorii dokona jury plebiscytu.

 

przygotować 8 egz. wybranej książki,

skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.swigon@histmag.org lub telefonicznie Michałem Świgoniem pod numerem telefonu 692 929 681 (preferowany kontakt mailowy).

dokonać opłaty zgłoszeniowej i przesłać książki na wskazany adres.